El Consell Comarcal del Maresme i la Fundació AGI firmen un conveni per atendre les dones víctimes de violència de genère

El president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera, i la representant de la Fundació privada d’Assistència i Gestió Integral, Rosa Maria Garriga, han firmat un conveni de col.laboració segons el qual les dones que hagin d’abandonar el domicili conjugal per haver estat víctimes de maltractaments podran ser acollides en un pis tutelat de Barcelona on rebran assessorament jurídic i terapèutic.


El conveni estipula que el Consell Comarcal del Maresme pagarà 3.000 euros anuals com a reserva de places permanents per a dones soles i/o amb fills víctimes de violència de gènere que necessitin un habitatge transitori en el moment que abandonin la seva llar. L’estada en aquest habitatge serà per un període màxim de 15 dies i tindrà un cost de 39 euros (més IVA) en el cas d’una dona sola i fins a 51 euros, més IVA, en els casos de més de dos membres de la unitat familiar. Aquestes despeses, així com els desplaçaments des del municipi a l’establiment i a l’inrevés, aniran a càrrec de les usuàries i/o de l’ajuntament dels municipis de les persones afectades.

S’hi podran acollir a aquest conveni les dones residents a municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Maresme, donat que és en aquests municipis on el Consell Comarcal del Maresme pot actuar per donar resposta a les situacions d’urgència i d’emergència social.

Aquest conveni se signa, justament, en una setmana en què se celebra el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. El Consell Comarcal ja va fer pública a la darrera sessió plenària una Declaració a l’entorn d’aquest tema.
Per consultar el posicionament expressat pel CCM, Cliqueu aquí