El Consell Comarcal del Maresme i la fundació AGI signen un conveni d’ajut a dones víctimes de violència de gènere

El proper dimarts,23 de novembre, a les 10:30h, el president del Consell Comarcal del Maresme, Pere Almera i la representant de la Fundació Privada d’Assistència i Gestió Integral (AGI), Rosa Garriga Llorente, signaran un conveni de col·laboració que permetrà a les dones víctimes de violència de domèstica dels municipis de menys de 20.000 habitants de la comarca del Maresme accedir a un servei d’acolliment residencial d’urgència a Barcelona.
Aquest conveni se signarà a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme.

Data: 2004-11-23