Declaració del Consell Comarcal del Maresme a l’entorn de la celebració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere

El proper 25 de novembre se celebra el Dia Internacional contra la violència de gènere. Davant la connotació d´aquest dia i donat l´interès que té el Consell Comarcal del Maresme per abordar aquesta temàtica, els grups comarcals d´Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Partit Popular de Catalunya (PPC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Convergència i Unió (CiU) subscriuen la següent

declaració:
 


La violència que s´exerceix contra les dones, i contra tots els membres d´una família, suposa una greu violació dels drets humans i un problema social d´una gran magnitud. Per començar a lluitar contra aquesta “lacra social” és de crucial necessitat una implicació de tots els agents socials i de totes les administracions.

 

El Consell Comarcal del Maresme està compromès en la lluita per a l´erradicació de la violència familiar i per això va posar en marxa a mitjans de l´any 2004 el Servei de Suport en Violència Domèstica als Serveis Socials de l´UBASP del Maresme. El seu objectiu és abordar aquesta problemàtica des del territori i ajudar a millorar els circuits d´atenció a la violència de gènere.

Tots els esforços que es puguin destinar des de les administracions locals són molt importants per avançar en la millora dels recursos i de l´atenció que es pot oferir a les persones que són víctimes de la violència familiar. Però de la mateixa manera les administracions superiors han de fer una decidida aposta, tant a nivell de recursos econòmics com especialitzats als quals el món local no pot fer front. No n´hi ha prou a legislar, cal avançar en una cultura educativa basada en el respecte i la igualtat, en accions preventives, en la creació de les condicions socials i econòmiques que facilitin a les persones que han estat víctimes dels maltractaments abandonar aquest cicle de violència i cicatritzar les ferides ocasionades.

 

Mentre tot això no es desenvolupi, la lluita contra la violència de gènere restarà en un plànol superficial on es creen falses expectatives a les víctimes, i quan la realitat és molt distinta.