El Consell Comarcal del Maresme millora la recollida selectiva a 17 municipis de la comarca

Es despleguen 289 contenidors més, s´augmenta la freqüència de recollida i s´incorporen nous camions

 


Els 17 ajuntaments de la comarca que tenen delegat en el Consell Comarcal del Maresme el servei de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos notaran a partir d´aquest mes de gener una substancial millora, tant pel que fa a la freqüència de recollida com a l´increment del nombre de contenidors. Tanmateix, el programa de millores coincideix amb un canvi d´empresa adjudicatària.


El pla de millores del servei de recollida selectiva que presta el Consell Comarcal del Maresme va començar els mesos d´estiu amb la reposició de 120 contenidors malmesos i amb l´ampliació del parc de contenidors de les fraccions de vidre, envasos i paper/cartró. Aquesta tasca finalitzarà en el decurs del mes de gener amb la instal·lació de nous contenidors a les poblacions d´Arenys de Mar i Sant Iscle de Vallalta. En el moment que estigui acabat el desplegament en aquests dos municipis, s´hauran distribuït un total de 289 nous contenidors, el que representa un increment del 17% respecte al parc anterior. Abans d´iniciar el pla de millora, a les 17 poblacions on el Consell Comarcal gestiona la recollida selectiva hi havia un total de 1.383 contenidors, ara aquesta xifra pujarà a 1.672. El repartiment i la ubicació dels nous contenidors s´ha fet seguint les indicacions dels ajuntaments. Més freqüència en els buidatges A banda de l´ampliació del nombre de contenidors, que té com a objectiu, atendre la demanda i apropar al ciutadà els recursos que li facilitin fer una tria correcta dels diferents residus, a partir d´aquest mes de gener es millorarà també el servei en sí de recollida. Així, s´incrementarà la freqüència dels buidatges de la següent manera: Vidre: 1 buidat mensual de tots el contenidors, un segon per al 50% i un tercer per al 30%.
-Paper/cartró: 1 buidat setmanal de tots els contenidors, un segon per al 50% i un tercer per al 30%.
-Envasos/embalatges: 1 buidat setmanal de tots el contenidors, un segon per al 50% i un tercer per al 30%. L´augment de la freqüència de buidatge s´intensificarà en aquells contenidors que es detecti que són més utilitzats. Amb aquesta mesura es vol contribuir a incrementar el reciclatge de vidre, paper/cartró i envasos, a millorar l´impacte visual de les àrees d´aportació i a mantenir uns carrers més nets. Horaris de treball Per tal d´evitar molèsties als ciutadans, s´intentarà realitzar els treballs de recollida en horari diürn, o a unes hores prudencials que no destorbin el descans dels veïns. Fins ara, només es recollia de dia el vidre, els contenidors grocs i blaus es buidaven de nit. Tot i aquesta voluntat, en els primers mesos d´implantació d´aquesta nova modalitat de treball, el servei s´haurà d´anar ajustant a les peculiaritats de cada àrea d´aportació. Nova empresa, nous camions Des d´aquest mes de gener, l´empresa que durà a terme els treballs de recollida i transport serà el grup empresarial CLD, que té una experiència de més de 75 anys en la recollida de residus i en la neteja de les vies públiques. Per prestar el seu servei al Maresme, CLD treballarà amb 17 vehicles de diferents capacitats, mides i prestacions que s´adapten a les necessitats especifiques de cada servei. Concretament: 5 autocompactadors de càrrega superior a dedicació completa per a la recollida de paper i envasos. Un d´aquests serà també de càrrega trasera.
-2 caixes obertes amb grua per a la recollida de vidre i serveis auxiliars.
-1 caixa oberta amb grua i plataforma més petita per a completar possibles emergències.
-6 autocompactadors més per a completar possibles emergències.
-1 minimatic per a la recollida porta a porta del vidre
-1 autocompactador de càrrega trasera per a la recollida porta a porta del paper. Es tracta d´una flota de camions moderns que utilitzen les últimes tecnologies existents al mercat. Són equips que minimitzen el soroll en la seva activitat i són respectuosos amb el medi ambient. A més, els 5 compactadors utilitzats per a la recollida selectiva de paper i envasos i els 2 vehicles de caixa oberta amb grua per a la recollida de vidre aniran equipats amb GPS per tal de localitzar i comprovar la seva eficiència. El Servei del CCM El Servei de Recollida, Transport i Gestió de Residus Municipals que porta a terme el Consell Comarcal del Maresme té actualment 4 àmbits d´actuació: La gestió del servei de recollida selectiva de paper/cartró, vidre i envasos a 17 municipis de la comarca: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Caldes d´Estrac, Dosrius, Malgrat de Mar, El Masnou, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Cebrià de Vallalta ,Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Teià.
-La gestió de la deixalleria d´Arenys de Mar – Arenys de Munt.
-La gestió del servei de recollida porta a porta de paper/cartró i de vidre a grans productors dels municipis de la Mancomunitat de l´Alt Maresme (Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar i Santa Susanna).
-La gestió econòmica del transport i tractament de la fracció orgànica a 15 municipis: Alella, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, El Masnou, Mataró, Premià de Dalt, Premià de Mar, Teià, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.