El Consell Comarcal destina gairebé 6 milions d’euros a serveis complementaris a l’educació pel curs 2011-2012

Més d’una tercera part del pressupost serà per a beques i ajuts

 

El curs 2011-2012 ha començat amb normalitat pel que fa als serveis que gestiona el Consell Comarcal del Maresme: transport escolar, menjador escolar, beques, acollida i vetlladors. El CCM destinarà a aquests serveis complementaris gairebé 6 milions d’euros. La novetat és la reconversió del servei d’acollida de 6ª hora en un nou servei d’acollida (matí, migdia i/o tarda) per a aquelles famílies que necessiten deixar els nens a l’escola abans de l’horari lectiu.

El pressupost que destina el Consell Comarcal del Maresme als serveis complementaris a l’educació es manté aquest curs amb l’única excepció del servei d’acollida sisena hora que estava subvencionat per la Generalitat i directament vinculat a l’aplicació a primària de la sisena hora lectiva. Aquest servei s’oferia a les famílies que tenien fills a primària i a educació infantil per facilitar que coincidissin entre germans els horaris d’entrada i sortida de l’escola.

La retirada de la sisena hora lectiva a primària ha fet que automàticament es deixi de prestar el servei d’acollida per als nens i nenes d’infantil. Tot i això, el Consell Comarcal del Maresme ofereix un servei alternatiu per a aquelles famílies que tenen la necessitat de deixar els nens a l’escola abans de l’inici de les classes. Aquest nou servei d’acollida té un cost per a les famílies usuàries d’1,5€/servei. Es durà a terme a aquells centres docents que ho sol·licitin. De moment, n’hi ha 7.

1.867 usuaris de transport escolar

El Consell Comarcal gestiona, per delegació de la Generalitat, el transport escolar obligatori (s’entén per transport obligatori el d’aquells alumnes que no disposen en el seu municipi de residència de l’oferta educativa que necessiten per seguir l’etapa formativa obligatòria i, per tant, s’han de traslladar de municipi) i el transport escolar no obligatori (el d’aquells alumnes que han de recòrrer una gran distància per accedir a l’oferta educativa que necessiten tot i tenir-la en el mateix municipi).

Durant aquest curs 2011-2012, 55 autobusos traslladaran diàriament a 1.867 alumnes al seu centre docent. D’aquests, 619 són obligatoris, 950 no obligatoris i 298 d’educació especial. Els alumnes estaran acompanyats en els trajectes escolars per 65 monitors i monitores.

21 menjadors escolars

El Consell Comarcal del Maresme gestionarà aquest curs un total de 21 menjadors escolars el que representa servir uns 1.740 menús diaris. El cost del menú es manté inicialment en 6,20€ tot i que es preveu una modificació al llarg del curs escolar. Aquest preu inclou l’àpat i els costos de monitoratge i de neteja de l’espai escolar de menjador. Els alumnes de secundària que s’han de desplaçar el municipi, per no haver-hi oferta docent en la seva població de residència, tenen subvencionat el servei de menjador.

El servei de menjador escolar que ofereix el CCM segueix un model flexible adequant-se a les necessitats de cada centre. Així, els menús s’elaboren a la cuina de la mateixa escola si aquesta disposa d’instal·lacions adequades, o es serveixen en format càtering en línia freda en aquells centres que no disposen de cuina.

1.715 hores setmanals de vetlladors escolars

80 professionals, gestionats pel Consell Comarcal del Maresme, prestaran aquest curs 1.715 hores setmanals com a vetllador/a escolar.

És el tercer curs en què la Generalitat dóna la gestió al CCM d’aquest servei. Els vetlladors són els professionals que acomanyen dins i fora de l’aula aquells alumnes amb problemàtiques motrius o conductuals.

2.102.364 € en beques i ajuts

Més d’una tercera part del pressupost que destinarà el CCM al curs 2011-2012 serà per a beques socioeconòmiques (1.478.526,60€), ajuts individuals de menjador escolar (468.005,90€) i ajuts individuals de desplaçament (155.831,96€).

L’atorgament d’aquestes beques i ajuts es treballa conjuntament amb els serveis socials dels diferents ajuntaments de la comarca i amb els EAPs (Equips d’atenció psicopedagògica).