El Consell Comarcal fa balanç del mandat 2015-2019

 

El mandat 2015-2019 arriba al final i demà, divendres 19 de juliol, es constituirà el nou Consell Comarcal del Maresme. Aquest ha estat un mandat en el qual el Consell Comarcal ha tingut un important creixement pressupostari. De poc més de 29 milions d’euros, el 2015. ha passat a un pressupost de gairebé 40,5 MEU. Els serveis de sanejament, els vinculats amb atenció a les persones (dependència i beques de menjador escolar principalment) i les polítiques actives d’ocupació són les que han centralitzat aquest increment. Paral·lelament, s’han creat nous serveis (borsa comarcal de personal, servei comarcal de boscos i rieres, atenció LGTBIQ+…), s’han ampliat d’altres ja existents amb l’atenció descentralitzada en els municipis que els han sol·licitat (emprenedoria, habitatge…)

Podeu veure la memòria simplificada del mandat en el següent document: