El Consell Comarcal i la Diputació comparteixen l’ús de la cartografia digital del Maresme

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez, acompanyat del vicepresident segon, Diego Sánchez, ha signat amb la Diputació de Barcelona, representada pel diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, Alberto Villagrasa, un conveni de cessió d’ús de la cartografia topogràfica urbana E=1:1000. La signatura d’aquest conveni permet fixar un marc de col•laboració amb l’objectiu de compartir de forma gratuïta la informació geogràfica digital d’interès comú, necessària en el desenvolupament de les competències d’ambdues Administracions en matèria de coneixement, planificació i gestió del territori, en un context d’optimització de recursos a partir de la reutilització de les dades.

L’intercanvi comporta per part de la Diputació de Barcelona la cessió d´ús de la cartografia topogràfica urbana de base E= 1:1000, que elabora i actualitza periòdicament, que correspongui a municipis de l’àmbit territorial del Maresme.  Actualment el programa d’ctualitzacions inclou a tots els menors de 20.000 habitants, el que representa el 86% del total dels municipis de la comarca.  Per la seva part, el Consell Comarcal del Maresme cedirà a la Diputació les cartografies temàtiques que generi a partir d’aquesta base topogràfica.


La cartografia topogràfica digital permet disposar d’una representació actualitzada del sòl urbà imprescindible per l’actualització cadastral, l’elaboració del planejament urbanístic municipal i el bolcat de les cartografies temàtiques generades en el marc de les competències d’àmbit local.


Aquest intercanvi d´’nformació geogràfica s’efectuarà en els formats que garanteixin la seva compatibilitat a fi i efecte que les dades puguin ser incorporades als respectius Sistemes d’Informació Geogràfica, en els termes que siguin acordats per la comissió tècnica designada pel seguiment del conveni.