El Consell Comarcal insta Gas Natural a complir la llei contra la pobresa energètica

 

El Consell Comarcal del Maresme denuncia públicament l’incompliment de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica per part de certes companyies comercialitzadores de gas i electricitat. El cas més flagrant és el de Gas Natural Fenosa, una de les companyies amb més clients a la comarca i que des de l’aprovació de la Llei no ha fet cap comunicació de factures impagades als 25 equips de serveis socials municipals que formen part de l’àrea bàsica del CCM.

El Consell Comarcal, que s’ha marcat com a línia estratègica d’actuació la lluita contra la pobresa al Maresme, està revisant les actuacions de les companyies comercialitzadores de gas i electricitat als 25 municipis de menys de 20.000 habitants perquè, segons ha declarat el Conseller de Benestar Social Jordi Mir, “no volem que es talli el subministrament a cap client en la nostra àrea bàsica sense que prèviament s’hagi comunicat als serveis socials municipals l’existència de factures impagades“. Aquesta comunicació permet a les administracions intervenir per evitar que s’arribi a executar el tall de subministrament.

Gas Natural Fenosa és una de les companyies que, des de l’aprovació el juliol de 2015 de la Llei que determina les mesures per evitar la pobresa energètica, no ha comunicat cap cas de factura impagada, la qual cosa denota que no està complint les seves obligacions.  

Per evitar que s’arribin a produir talls energètics sense el coneixement previ dels serveis socials, el Consell Comarcal del Maresme ha enviat avui una carta a Gas Natural Fenosa. L’escrit, firmat per Jordi Mir, expressa la inquietud de les administracions davant la situació de pobresa que pateixen moltes llars del Maresme que els dificulta fer front a la despesa dels subministraments bàsics. Tanmateix, insta la Companyia a iniciar converses amb el Consell Comarcal per donar compliment a  l’article 6.3 de la Llei que fa referència als acords que s’han d’establir entre administracions públiques i les companyies de subministraments per “garantir ajuts a fons perdut a les persones en situació de risc d’exclusió residencial”.

En els propers dies, el Consell Comarcal enviarà comunicacions similars a altres empreses energètiques que es detecti que actuen de la mateixa manera.