El Consell Comarcal ofereix contracte en pràctiques a 4 joves inscrits a la Garantia Juvenil

 

El Consell Comarcal ofereix contracte en pràctiques durant 6 mesos a 4 joves titulats que estiguin inscrits a la Garantia Juvenil i actualment no estiguin treballant ni estudiant. Les persones interessades han d’enviar currículum al Referent d’ocupació del Consell Comarcal: referentocupaciojuvenil@ccmaresme.cat. El 18 d’octubre és la data límit

Aquesta contractació s’emmarca en el Programa: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya.


Perfils a cobrir:

1 Tècnic/a Restaurador/a Documental: Grau en Conservació i restauració del patrimoni cultural i/o béns mobles; CFGS en laboratori de diagnòstic clínic o CFGS en conservació i restauració de document gràfic.

1 Tècnic/a Servei de Residus: Grau en ciències ambientals, qualsevol enginyeria, química o biologia

1 Tècnic/a d´Atenció a la Infància i a la Adolescència (EAIA): Grau en Treball Social i/o Educació Social

1 Tècnic/a de Promoció Econòmica: Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats o similars

Les persones candidates hauran de complir amb els següents requisits:

  •  Persona inscrita com a beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya
  • Persona inscrita com a demandant d´ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d´Ocupació de Catalunya
  • Acreditar estar en possessió d´un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o altre títol oficialment reconegut com a equivalent, o un certificat de professionalitat
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques
  • No haver participat en les convocatòries dels anys 2017 i 2018