El Consell Comarcal ofereix suport als ajuntaments del Maresme per avançar en la implantació de l’administració electrònica

 
El Consell Comarcal aspira a referenciar el Maresme com a territori capdavanter en la implantació de l’administració electrònica per això ofereix suport als ajuntaments a través de l’Oficina Comarcal de Serveis a l’Administració Electrònica (OCSAE). De fet, el Maresme treu bona nota en el darrer informe elaborat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). El Consell Comarcal es troba entre els 10 primers en implantació de serveis electrònics i 5 ajuntaments apareixen en els primers llocs pels serveis que ofereixen al ciutadà com a e-administració.

Per administració electrònica s’enten aquella que incorpora les tecnologies de la informació i la comunicació tant per avançar en les gestions intraorganitzatives com en la seva relació amb el ciutadà, amb les empreses i amb altres administracions.

El darrer mapa de l’administració electrònica al Maresme elaborat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i fet públic a la jornada d’administració electrònica organitzada pel Consell Comarcal, col·loca el Maresme com un territori proactiu, si bé amb una implantació desigual pel que fa als diferents serveis i tràmits que s’ofereixen telemàticament. 

Així, el 100% dels ajuntaments del Maresme disposen de pàgina web municipal i de perfil del contractant, però el percentatge baixa al 96,66% pel que fa a tauler electrònic d’edictes i a cercador AOC. Continuant l’anàlisi, es constata que el 86,66% dels municipis ofereixen la possibilitat als ciutadans de realitzar tràmits electrònics i el mateix percentatge d’ajuntaments disposen del visor cartogràfic (recurs que permet cercar i accedir a geoinformació municipal i d´altres ens locals). La xifra baixa al 73,33% pel que fa a instància genèrica en línia.

D’altra banda, el 50% dels ajuntaments maresmencs disposen de seu electrònica i el 36,66% de catàleg de serveis on-line; el 33,33% disposa del servei de notificacions electròniques i el 16,66% manté obert un espai de carpeta del ciutadà (servei online que habilita un canal de comunicació amb l’Ajuntament permetent la consulta, prèvia identificació, a informació personal a diferents dades personals i expedients oberts). El percentatge d’implantació més baix és el del visor d’urbanisme. Només el 3,33% dels municipis en disposen.

Tot i això, cal ressaltar que 5 municipis maresmencs es troben entre els 10 millors de Catalunya en implantació de serveis e-administració i el Consell Comarcal del Maresme es troba també en la llista dels 10 consells comarcals que més han avançat en serveis electrònics.