El Consell Comarcal ofereix un itinerari curricular de prevenció de les violències masclistes amb els joves

 

Les dades de violència masclista a Catalunya relacionades amb delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual del primer semestre de l’any reflecteixen que el 49% de les víctimes tenen menys de 20 anys i que el 21% dels agressors també es troben en aquesta franja d’edat. Són dades del Departament d’Interior que constaten la necessitat de promoure accions de prevenció entre els més joves. Amb aquest objectiu, el Consell Comarcal del Maresme, a través del Servei de Joventut, ha realitzat un procés de treball amb professionals de diferents àmbits, que culmina amb l’elaboració d’un dossier d’activitats perquè mestres i tècnics puguin treballar des d’una òptica preventiva les violències masclistes amb joves i adolescents. 

Aquest recurs neix del treball multidisciplinar que durant l’any passat van dur a terme 15 professionals de Joventut, d’Igualtat, Serveis Socials i Ensenyament del Maresme amb la formació de l’ Associació Candela i el suport del Direcció General de Joventut.

A partir de l’anàlisi de com s’està abordant la violència masclista amb la joventut a la comarca, es va identificar la necessitat d’apostar per un enfocament educatiu i continuat, en el què els i les joves puguessin sentir-se identificats. Es van crear sis grups de treball que, després de rebre formació i assessorament, van dissenyar accions preventives en tres àmbits: la socialització de gènere, l’amor romàntic i relacions afectivo sexuals, i les relacions abusives. Dites accions es van ubicar en un itinerari curricular que relaciona les diverses temàtiques amb els grups d’edat que van del darrer cicle de primària fins a batxillerat/FP/cicles formatius. Així, per als nens i nenes de 6è de primària i 1er d’ESO es proposa treballar la corresponsabilitat a la llar; pels de 2n d’ESO el ciberassetjament i els sexpreading; pels de 3er d’ESO el mite de l’amor romàntic; pels més grans (batxillerat, cicles formatius i FP) el consentiment i assetjament en espais d’oci nocturn i la diversitat sexual i de gènere.

Pel tipus de metodologia aquestes activitats s’adeqüen tan als contextos formals com no formals d’aprenentatge. A més, s’ofereix una guia per a què els propis entorns educatius (equipaments juvenils, per exemple) puguin revisar les seves diferents dimensions (programació, dinàmiques, comunicació, i organització dels espais i recursos) amb una perspectiva de gènere.

El Consell Comarcal posa aquest recurs a l’abast de tothom des del web: www.ccmaresme.cat per tal d’avançar en polítiques de sensibilització i prevenció de les violències masclistes en adolescents i joves, una etapa de la vida en què es té una certa dificultat per identificar les situacions de violència i abús. A més, se sol considerar que la violència masclista és quelcom que tan sols succeeix en les parelles adultes i es tendeix a associar-la exclusivament amb l’exercici del maltracte físic. Les estadístiques, però, apunten la vulnerabilitat de joves i adolescents, un col·lectiu on el tipus de violència predominant és la psicològica, un tipus d’abús que, sovint, és més difícil de detectar.

És per això que l’itinerari curricular dissenyat aborda un ampli ventall de situacions que donen visibilitat a abusos que solen passar més desapercebuts com, per exemple, el sexpreading (enviament d’imatges íntimes de caràcter sexual d’una persona sense el seu consentiment), el ciberassetjament (difamació i assetjament a través de xarxes socials) o les violències que poden viure les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGBTI) per motiu d´orientació sexual, d’identitat de gènere o d´expressió de gènere.

L’objectiu és que els i les professionals disposin d’eines que els permetin capacitar els i les adolescents i joves per  identificar fàcilment les violències masclistes i rebutjar-les.

En aquest treball, liderat pel servei de Joventut del Consell Comarcal, han participat professionals dels municipis d’Alella, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Canet de Mar, Mataró, El Masnou i Palafolls.