El Consell Comarcal organitza una jornada per definir actuacions de protecció dels boscos del Maresme davant els efectes del canvi climàtic

 

 
  
 

En els darrers mesos s’han fet evidents els efectes del canvi climàtic sobre els boscos del Maresme. Un miler d’hectàrees de pi pinyer s’han vist afectades per les plagues i es calcula que la meitat no podran sobreviure. De fet, ja s’està treballant per treure els arbres molt afectats i preservar els alzinars. Aquesta feina, que ha d’acabar a finals de febrer, és important per prevenir, a le’stiu, la ràpida expansió de possibles incendis forestals. El Consell Comarcal considera que la situació es preocupant i que cal establir polítiques consensuades de gestió forestal que ajudin a restablir l’ecosistema en el Maresme, una comarca on la zona boscosa ocupa el 65% del territori.

Aquest és el principal objectiu de la jornada que se celebrarà el 10 de març. Prestigiosos ponents de diferents àmbits explicaran com el canvi climàtic està afectant i continuarà canviant el paisatge i quines mesures caldria emprendre per mitigar els seus efectes.

Podeu accedir al programa CLICANT AQUÍ