El Consell Comarcal reforça el servei d’atenció als joves en la transició del sistema educatiu al món laboral

 


El Programa Referent d’Ocupació Juvenil que presta el Consell Comarcal a 29 municipis del Maresme es reforça aquest any amb la contractació d’una segona figura professional per poder ampliar l’assessorament i acompanyament als i les joves en la transició del món educatiu al món laboral. Aquest és un servei subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançat per la Iniciativa d´Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu. El seu objectiu és orientar i acompanyar la transició de les persones joves, d’entre 16 i 29 anys facilitant eines els hi permetin millorar les seves possibilitats d’ocupació.

Segons les darreres dades publicades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, la taxa d’atur al Maresme entre els joves de 16 a 24 anys és de l’11,67% i baixa al 9,55% entre les persones de 25 a 34 anys. Són percentatges lleugerament inferiors a la mitjana comarcal (11,92%), però preocupants tota vegada que sovint es tracta del primer contacte amb el mercat laboral de persones que han acabat la seva formació professional o bé, han abandonat els estudis abans de completar la formació específica que sovint reclamen les ofertes de treball. Tal i com recull l’informe de Realitats juvenils, la taxa de graduació a l’ESO al Maresme és del 89,01%, però un 25,54% de la població de 17 anys abandona els estudis.

Com el seu nom indica, el programa Referent d’Ocupació Juvenil és un espai d’atenció personalitzada per part de professionals que posen a l’abast de tots els i les joves el recursos i serveis de la comarca que més s’adiuen a la seva situació fomativa i ocupacional. L’any passat, la ROJ va orientar i acompanyar 117 joves. Va facilitar la inserció laboral de 25 joves en els sectors d’automoció, imatge i so, industrial, comerç, hostaleria, i serveis a la comunitat i sociocultural; va acompanyar cap al retorn al sistema educatiu reglat a 10 joves; va derivar a 5 joves als certificats de professionalitat de la comarca; i 35 es van vincular amb recursos ocupacionals de la comarca projecte singulars, Centre de Noves Oportunitats Maresme i Vallés Oriental, cursos de la Cambra de Comerç en el marc de la Garantía Juvenil, etc ); i 11 joves van fer la transició cap a recursos d’autoocupació.

Davant de la creixent demanda i de l’impacte generat s’ha fet evident i necessària la continuïtat del programa per ampliar les inèrcies generades per arribar a un nombre major de joves dotant el recurs d’una segona figura . Això, a més de poder ampliar hores d’atenció i assessorament personal, facilitarà l’activació de més accions en coordinació amb els diferents agents que treballen a la comarca per facilitar l’accés al món laboral de les i els joves maresmencs i promoure una xarxa a la comarca en l’àmbit de la transició escola treball.

PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL

L’objectiu principal del programa és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves, d’entre 16 i 29 anys, des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves,

A qui va dirigit?

A persones joves d’entre 16 i 29 anys que resideixen a la comarca del Maresme, que necessiten suport, orientació i acompanyament per la continuïtat formativa i/o transició al món laboral.


En què consisteix el programa?
Tal com marca la normativa del programa, regulada per l’Ordre TSF/166/2019, d’1 d’agost, de modificació de l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre i la resolució TSF/2690/2019, de 9 d’octubre, per a l’any 2019, té dues actuacions principals:

  • Atenció directa a joves: disposar d’una atenció personalitzada per part de les tècniques referents d’ocupació juvenil per proporcionar informació sobre l’oferta formativa existent, facilitant-ne les eines i els recursos necessaris per a la preparació i accés a la recerca de feina i/o altres interessos que puguin ser de l’interès de la persona jove.

         Les accions d’informació, orientació i acompanyament poden constar d’una única sessió de caràcter informatiu o d’un procés ampli format per diferents sessions en funció de           la situació personal de la persona jove i poden ser individuals o grupals depenent dels objectius que es vulguin assolir i dels continguts que siguin necessaris treballar                       aproximar al context laboral, motivacions i interessos professionals, mercat de treball i ocupacions, informació sobre estudis, recerca de feina).

  • Coordinació amb agents del territori: desenvolupar actuacions de coordinació, amb els i les diferents professionals del territori que treballen amb joves (Ocupació, Joventut, Serveis socials, Salut, Ensenyament, Salut, etc.) per tal d’establir un treball en xarxa. Aquestes actuacions poden ser sessions de treball territorials, reunions i sessions informatives específiques amb els i les professionals en els centres educatius, informació de la cartera de serveis ocupacionals i altres a professionals, etc.).


Com s’hi pot accedir?

Per tal de disposar d’una atenció personalitzada, cal omplir el següent formulari de sol·licitud d’atenció individual i les tècniques es posaran en contacte per planificar dia i hora de l’entrevista.
Podeu consultar l’oferta formativa al cercador i estar al dia al dia de les novetats al nostre Instagram  del ROJ