El Consell Nacional de la Joventut impulsa el procés de redacció la 4a Carta Catalana de la Joventut

El procés participatiu involucrarà a més de 600 persones joves de tot el territori català per debatre i presentar propostes en torn de 12 eixos temàtics. La carta serà una eina per incidir políticament en la consecució de les reivindicacions juvenils i impulsar els models socials pels quals aposten les persones joves.

 

A través del procés participatiu “(Re)pensem-ho tot, construïm col·lectivament”, el CNJC vol promoure la participació dels i les joves d’arreu de Catalunya en la redacció la 4a Carta Catalana de la Joventut. 

Les Cartes Catalanes de la Joventut recullen els debats i discussions que preocupen a les persones joves, així com propostes per transformar la realitat juvenil i marcs teòrics per analitzar-la. Són documents de consens que s’elaboren a partir de la participació oberta i transversal de joves i entitats juvenils d’arreu del territori. 

El procés participatiu (Re)Pensem-ho tot, té per objectiu generar espais de trobada i diàleg juvenil per intercanviar opinions, anàlisis, reflexions, crear propostes i definir demandes que facin front als reptes i problemàtiques que afrontem les persones joves. Tot el debat s’ha estructurat a través de 12 eixos temàtics:

 

Per tal de promoure el debat i la presentació de propostes en cadascun dels eixos, s’ha establert un calendari de 15 tallers arreu de Catalunya, i, de forma paral·lela, s’està promovent que les entitats juvenils també prenguin part en el procés participatiu. Des del CNJC proposen a les entitats, treballar amb una dinàmica que els permetrà activar el debat intern en els espais associatius i de participació de l’entitat.

Si voleu prendre part en tot aquest procés i participar en la construcció de la 4a Carta Catalana de la Joventut, consulteu des d’aquesta web totes les fases del procés i valoreu en quina us podeu implicar!