El Delegat del Govern a Barcelona de la Generalitat visita el Consell Comarcal del Maresme

 

El Delegat del Govern a Barcelona de la Generalitat, Fernando Brea, ha visitat avui el Consell Comarcal del Maresme on ha mantingut una reunió amb el president Miquel Àngel Martínez i Camarasa i la vicepresidenta primera Marisa Ferreras. Bona part de la reunió s’ha centrat en analitzar el deute de la Generalitat amb el CCM. 

El president i la vicepresidenta han expressat al Delegat del Govern les dificultats del CCM per fer front al retard en les transferències que arriben de la Generalitat, especialment les del PUOSC, l’Agència Catalana de l’Aigua i el transport adaptat.