El Maresme registra un important descens de l’atur en tots els sectors econòmics

 


1.280 persones han sortit de les llistes de demandants de feina al Maresme. La baixada de l’atur a la comarca el mes d’abril ha estat del 5,03% respecte al mes anterior i del 4,76% en la comparativa interanual. El sector serveis, que aplega el volum més important de persones aturades, ha tingut un important paper en aquesta baixada, però el descens ha estat generalitzat en tots els sectors econòmics, inclòs el col·lectiu SOA (sense ocupació anterior).

La reducció de les xifres d’atur també ha estat la tònica general a la província de Barcelona i al conjunt de Catalunya, però, en aquesta ocasió, el descens ha estat més destacat al Maresme, una comarca que manté una taxa d’atur superior en més d’un punt a la provincial i a la catalana.

Segons l’anàlisi de dades fet per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, les oficines d’ocupació maresmenques tenen registrades 24.167 persones com a demandants de feina. El 68,6% d’aquestes persones pertanyen al sector serveis. El segon sector en volum de persones aturades és la indústria (13.70%). Segueix la construcció (8,54%), el col·lectiu SOA (6,90%) i l’agricultura (1,99%). 

Les dones continuen sent les més damnificades i representen el 57,3% del total de persones sense feina a la comarca. A més, és un col·lectiu que es recupera més lentament. Així, mentre el darrer mes el descens de l’atur entre els homes va ser del 5,61% entre les dones va ser un punt inferior (4,59%). Es reprodueix el mateix patró en la comparativa interanual. El col·lectiu masculí té una baixada del 5,24% i el femení del 4,41%.

Tanmateix, el volum més important de persones sense feina a la comarca es troba a la franja d’edat dels 55 al 64 anys (7.855 persones), segueix el de 45 a 54 anys (6.191); el de 35 a 44 anys (5.178); de 25 a 34 anys (3.429) i de 16 a 24 (1.514).

Tot i que el descens de l’atur el mes d’abril ha estat molt repartit, ha tingut més incidència, tant en números absoluts com en percentatge, entre els menors de 44 anys. A nivell sectorial, l’agricultura és la que percentualment ha experimentat una reducció més destacada (10,59%), seguida dels serveis (6,37%), la indústria (2,07%), col·lectiu SOA (3,05%) i construcció (0,06%).

L’anàlisi per municipis, indica que de les 30 poblacions del Maresme, només 6 han registrat un increment de la desocupació. Aquestes són Cabrera de Mar, Cabrils, Dosrius, Montgat, Sat Vicenç de Montalt i Tiana. Tot i això, aquests són municipis que tenen una taxa d’atur per sota de la mitjana comarcal. Alella és el municipi amb menys atur. La seva taxa és del 5,96%. En canvi, la taxa a  Pineda de Mar, Santa Susanna i Tordera es troba entre el 16,25 i el 16,81%.

Podeu ampliar aquesta informació consultant aquesta infografia interactiva: