El PAC vigent fins ara

El Pla d’Actuació del Consell Comarcal del Maresme que ha estat vigent fins ara va ser aprovat per sessió plenària ordinària el 25 de setembre de 2012 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) núm. 81 de 10 de juliol de 2012.
Els objectius estratègics eren 4:  1. Desenvolupament econòmic

  2. Cohesió i desenvolupament social

  3. Sostenibilitat

  4. Mobilitat


Aquests objectius es gestionaven mitjançant 4 àrees operatives: Cooperació Municipal i Planificació, Medi Ambient, Promoció Econòmica i Benestar Social i Educació; i els serveis que es donaven eren 39.


Les àrees de gestió d’aquest mandat han quedat repartides en cinc més la conselleria de serveis Generals, que gestiona la Vicepresidència primera.


Les àrees opertives són:  1. Serveis als municipis i Planificació

  2. Medi Ambient

  3. Benestar social, Cultura, Consum i Salut pública

  4. Educació i Joventut

  5. Promoció econòmica