El Parlament aprova la Llei de Polítiques de Joventut de Catalunya


El Ple del Parlament va aprovar ahir, 22 de setembre, la Llei de Polítiques de Joventut que regula l´única competència exclusiva de la Generalitat pendent de desplegar des de l´entrada en vigor de l´Estatut de Sau, el 1979. Aquesta nova llei determina que els poders públics han de fer polítiques específiques per a l´un milió tres-cents mil joves que hi ha a Catalunya i té com a eixos centrals l´emancipació i la participació.