El Pla estratègic proposa noves estratègies de dinamització econòmica del Maresme

 

És evident que la base productiva del Maresme s’ha vist substancialment modificada els darrers anys amb un rellevant avanç dels serveis i una reducció dels pes de la indústria. El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic impulsat pel Consell Comarcal ha analitzat a fons l’evolució de l’economia comarcal amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de la comarca i dinamitzar la seva activitat econòmica i ocupació. Abans de portar-se a aprovació en el proper Ple comarcal, avui s’han presentat les conclussions al serveis de promoció econòmica dels ajuntaments.

L’activitat econòmica de la comarca es genera fonamentalment a partir dels serveis, la indústria, la construcció i l’agricultura que té encara una presència rellevant en el seu conjunt. Si s’analitza el patró productiu del Maresme i es compara amb el del conjunt de Catalunya s’observen elements comuns; així mateix, es comprova que el pes de la indústria al Maresme és una mica més de quatre punts inferior, i que aquesta diferència és absorbida per la construcció i l’agricultura, que a la comarca té una incidència respectivament de tres i un punt percentuals per sobre de la catalana.

Les anàlisi realitzades revelen que la desacceleració econòmica general que s’ha viscut els darrers anys ha estat més accentuada al Maresme que a la resta de la província de Barcelona i, paral·lelament els simptomes de recuperació són més lents a nivell comarcal. Tot i això i malgrat la situació de crisi existent, hi ha fins a 20 subsectors que han mantingut una evolució positiva en el període 2008-2013. Aquests es concentren en: 

 • Informació i comunicacions
 • Educació
 • Aigua, sanejament i gestió de residus
 • Activitats sanitàries i serveis socials
 • Activitats artístiques i d’entreteniment
Aquestes dades fan que el Pla estratègic de promoció econòmica defineixi com a oportunitats econòmiques per als propers 4 anys les següents línies de treball:

 • Maresme vida i salut: la salut i qualitat de vida, activitats sanitàries i de serveis socials
 • Maresme centre turístic que combina el seu caràcter de destinació de sol i platja amb nous segments d’activitat relatius al turisme actiu, d’interior, cultural i rural, esportiu, accessible, nàutic o enogastronòmic
 • Maresme centre comercial, amb especial mirada als productes especialitzats, així com a l’agricultura i la indústria agroalimentària relacionada amb la qualitat de la terra i els productes: Agricultura, turisme rural i gastronomia.
 • Maresme capital del tèxtil, que promou la relocalització de les empreses i que se centra en les estratègies d’inovació i en l’aplicació empresarial de noves vies de competitivitat i de diferenciació.
 • Maresme marítim, que combina les activitats pesqueres més tradicionals amb noves activitats vinculades al turisme esportiu i nàutic; així com la construcció d’embarcacions i indústries auxiliars; l’activitat comercial i els serveis relacionats amb la pròpia activitat portuària.
 • Maresme centre logístic de grans empreses amb un punt nodal a Tordera.
L’estratègia per tirar-ho endavant se centra en les següents claus:
 • 1. La necessitat, i el treball conjunt, per un nou projecte territorial es converteix en catalitzador d’una nova marca per al territori.
 • 2. Es treballa per la integració del territori, generant un diàleg per projectes i per estratègies econòmiques que trenquen amb la diferenciació costa-interior. El valor del territori -i dels seus municipis- es construeix a partir de la capacitat que tenen per generar dinamisme econòmic liderant o participant en projectes, així com l’atracció de centres de decisió i captació de talents.
 • 3. El Maresme té noves perspectives econòmiques amb capacitat per crear noves identitats econòmiques i equilibris territorials.
 • 4. L’acció decidida i coordinada dels poders públics permet reforçar el lideratge i definir estratègies territorials que sumen nous actors, atreuen nous projectes i potencien el Maresme com a territori atractiu per a la inversió privada i la generació de projectes que siguin el resultat de polítiques P3.
 • 5. La diversitat i asimetria del territori esdevé un factor de riquesa i pluralitat que aconsegueix projectar un territori obert a les noves idees i la innovació: Maresme Territori Lab.
 • 6. Els actors tant públics com privats que, sent externs al territori, tenen gran capacitat d’incidir en el seu desenvolupament se sumen a la nova estratègia del Maresme definint els programes i les iniciatives a emprendre des de criteris d’horitzontalitat i apropiació per part del territori.
 • 7. Les noves mirades econòmiques són capaces de generar ocupació i marcar una línia de territoris inclusius.
 • 8. L’impuls de la formació de nivell superior i ocupacional coordinat amb els nous enclavaments econòmics del Maresme, revaloritzen a les persones, creant millors estàndards de vida, fixant la població iatraient nous talents.
 • 9. El Maresme es consolida des de les diferents dimensions que li atorguen el caràcter de territori cohesionat en què convergeix l’aposta per un territori inclusiu, amb dinamisme econòmic, innovador i pensat amb i per a les persones.
 • 10. Al Maresme les instàncies de govern estan pensades per oferir serveis adequats a les noves potencialitats econòmiques i acords a un desenvolupament inclusiu. Els actors públics i privats marquen estratègies des dels paràmetres del Govern Obert expressats per les 4 CO: Codecisió, Corecursos, Cogestió, Coresponsabilitat.
El Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic s’ha realitzat amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya i serà aprovat pel proper Ple del Consell Comarcal del Maresme.
Podeu accedir a més informació, clicant sobre la imatge: