El Ple de l’Ajuntament d’Argentona està marcat per l’aprovació d’una moció contra la guerra i per l’ampliació del servei de neteja viària del municipi

Avui es presenta a l´aprovació una moció contra la guerra, pel seguiment de la via diplomàtica i el respecte a les resolucions de la ONU, i per la democràcia a l´Iraq i el respecte als drets del poble kurd.


Un altre tema important és l´ampliació del servei de neteja viària per cobrir zones de nova urbanització i per intensificar l´esmentat servei en el conjunt del municipi. Amb aquesta ampliació es disposarà de més personal i més maquinària per millorar el servei. En definitiva, l´objectiu, com sempre, és el de donar més i millors serveis a les persones..

També es poden destacar entre d´altres: la cessió de l´ús d´un terreny a una empresa d´economia social de la comarca per fer el tractament de residus voluminosos, a canvi de fer-ne la recollida al municipi; i la modificació d´algunes ordenances fiscals per tal d´adaptar-nos a la nova Llei de Hisendes Locals estatal.

Ben cordialment

Antoni Soy
Alcalde d´Argentona i Regidor de Mitjans de Comunicació.