El president del Consell Comarcal del Maresme recupera les competències delegades en consellers/es d’ERC

El President del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha signat avui tres Decrets revocant els nomenaments dels consellers i conselleres d’Esquerra Republicana de Catalunya en el Govern comarcal. En concret, es cessa Mònica Palacin i Laura Ribalaiga com a Vicepresidentes 1a i 4a respectivament; es revoca la delegació de competències en matèria de Serveis Generals a Mònica Palacin, en matèria de Serveis als Municipis i Planificació a Annabel Moreno i en matèria d’Educació i Joventut a Ignasi Bernabeu. També queda revocada la presidència de les Comissions Informatives de Serveis Municipals, Planificació i Serveis Generals (Annabel Moreno) i d’Educació i Joventut (Ignasi Bernabeu). El president recupera aquestes funcions fins que hi hagi nous nomenaments.