El pressupost 2014 del Consell Comarcal augmenta un 0,64%

 
El pressupost del Consell Comarcal del Maresme puja 29.236.565,25€, un 0,64% més que l’actual. Les xifres van ser aprovades al Ple i van comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (CiU i PP), així com del PSC i ERC. ICV, CUP i PxC es van abstenir. El president del CCM, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha valorat molt positivament aquest ampli acord polític i ha remarcat que es tracta d’un pressupost “auster, racional i ajustat al context econòmic“.

Segons ha explicat Miquel Àngel Martínez,”Malgrat el moment actual, el Consell Comarcal del Maresme és una administració completament sanejada gràcies a la gestió que estem realitzant i a l’estricte control de la despesa“. El president ha recordat que l’administració comarcal té uns ingressos finalistes que no li permeten massa marge de maniobra i que, a més s’han anat reduint els darrers anys. Tot i això, el Consell Comarcal manté la totalitat dels serveis que es presten als ajuntaments.

Per tal d’equilibrar el pressupost sense que es vegi afectada la plantilla de la institució, el govern comarcal rebaixarà l’assigació als càrrecs electes per assitència als òrgans col·legiats, així com disminuirà la retribució econnòmica de l’equip de govern (càrrecs polítics, equip d’assessors/es i gerència).

De les 4 àrees operatives en les quals es divideix el Consell Comarcal, la de Promoció Econòmica és la que creixerà més el 2014 a nivell pressupostari. Passa de 307.591 euros d’ingrés el 2013 a 649.380 el 2014. També hi ha previst un increment pressupostari a Medi Ambient (de 307.591 a 649.380 euros) i de Cooperació Municipal i Planificació (de 5.049.165 a 5.647.991 euros). En canvi, Benestar Social i Educació reduirà els seus ingressos d’11.438.204€ a 10.315.899€. També es preveu un lleura reducció a Serveis Generals (àrea de suport) que passarà de 1.185.115€ a 1.160.401€.