El pressupost consolidat del CCM per al 2006 s’incrementa un 13,90%

El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost de la Corporació per al 2006, després que el Consell d’Alcaldes l’informés favorablement. El pressupost consolidat (el propi del Consell Comarcal més el de l’Organisme Autònom Escola Universitària del Maresme) ascendeix a 24.394.706 euros, un 13,90% més que el de 2005. Aquest pressupost va comptar amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, ERC i ICV) i amb l’abstenció de l’oposició (CiU i PP).


El pressupost consolidat del Consell Comarcal del Maresme per a l’any 2006 es desglossa en 22.796.704,15 euros que corresponen específicament al CCM i 1.807.411,84 euros de l’Escola Universitària del Maresme (EUM). En total, 24.394.706,24 euros. Aquesta xifra representa un increment del 13,90% respecte al pressupost de 2005.

El creixement consolidat del Consell Comarcal segueix la tendència ascendent dels darrers anys i s’accentua per la creació de nous serveis, l’assumpció o ampliació de noves tasques de gestió i la direcció de diversos projectes supramunicipals i europeus.

El programa d’inversions per al 2006 és de 1.504.676,48 euros per als següents projectes: Maresme Centre de Negocis (414.676,48 euros), obres de sanejament (900.000 euros), obres urgents d’abastament d’aigua potable (90.000 euros) i altres inversions de funcionament del CCM (100.000 euros).

Per obtenir més dades del pressupost del CCM i de l’EUM, Cliqueu aquí