El pressupost del Consell Comarcal del Maresme per al 2009 augmenta un 4,18%

  


El ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost per al 2009 que ascendeix a 36.337.470 euros. Aquesta quantitat representa un increment del 4,18% respecte al de 2008. Les inversions previstes per al 2009 sumen 8.589.880 euros que es destinaran principalment a obres de sanejament, d’abastament d’aigua potable i a obres previstes en el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU).


El Consell Comarcal del Maresme és un dels 41 consells de Catalunya que compta amb un pressupost més important. En concret, aquest 2008 ha estat el segon, darrera l’Osona. Per al 2009, el pressupost del CCM experimenta una pujada del 4,18% respecte al del 2008. L’any vinent, l’administració comarcal gestionarà 36.337.470 euros, sense comptar l’Escola Universitària del Maresme (EUM) que s’incorpora al projecte Tecnocampus. Aquest pressupost ha comptat amb els vots favorables de l’equip de govern (PSC, CiU i ERC) i amb l’abstenció de PP i ICV. El Consell Comarcal del Maresme presta un total de 36 serveis que es distribueixen en 3 àrees operatives: Territori i Medi Ambient, Serveis a les Persones i Promoció Econòmica i Serveis Educatius. L’àrea de Serveis a les Persones és la que creix més. De 2.718.000 euros de pressupost l’any 2008 passa a 3.433.000€ el 2009. Aquest increment es deu principalment a l’aplicaicó de la nova llei de serveis socials i a l’augment de la dotació dels programes de suport a la dependència. Dins de l’àrea de serveis a les persones s’inclouen els següents serveis: atenció primària; EAIA; pla territorial per a la convivència ciutadana; transport adaptat; suport als serveis socials en violència domèstica; suport a les persones amb dependència; minories ètniques; cooperació internacional; habitatge; gent gran i salut pública.
L’àrea de Territori i Medi Ambient té un pressupost per a 2009 de gairebé 24,5 milions d’euros, el que representa un increment del 7,32% respecte al 2008. Aquesta àrea presta un total d’11 serveis: recollida, transport i gestió de residus municipals; formació, educació i sensibilització ambiental; entorn urbà, platges i rieres; agència comarcal de l’energia; meteorologia; abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord; sanejament d’aigües residuals urbanes al Maresme; inspecció industrial; ponència comarcal ambiental; serveis tècnic del PUOSC i servei d’acollida d’animals domèstics de companyia del Maresme (CAAD).
L’àrea de Promoció Econòmica i Serveis Educatius té un pressupost per al 2009 de gairebé 7 milions d’euros, manté pràcticament el mateix pressupost del 2008 tot i que el comportament dels dos àmbits d’actuació són diferents. Mentre promoció econòmica disminueix fruit del descens dels fons dels pactes per l’ocupació i de l’acabament del Maresme Centre de Negocis, l’àmbit de l’educació té un creixement del 8%. En aquesta àree s’inclouen els següents serveis: coordinació del Pacte territorial per l’ocupació del Maresme; l’observatori de desenvolupament local del Maresme; societat de la informació (Maresme Centre de Negocis); projectes europeus; assistència tècnica a la gestió pública local; suport a les activitats extraescolars; gestió del transport escolar; gestió dels menjadors escolars; beques i ajuts de menjadors; arxiu històric i joventut.
Podeu consultar el pressupost del CCM per al 2009,
clicant aquí
.