El pressupost del Consell Comarcal per al 2011 creix un 24,24% respecte al de 2010

El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost de la corporació per a 2011 que ascendeix a 41.093.834 €, un 24,24% més que el de 2010. Aquest important increment deriva de la incorporació de dos grans inversions per a l’any vinent: el desplegament de fibra òptica al Maresme i la millora de l’EDAR d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet.


El total d’inversions per a 2011 puja a 8.486.103 € que es distribueixen els següents projectes:
  • Xarxa de fibra òptica al Maresme: PUOSC-FEDER: 2.500.000€
  • Millores a l’EDAR d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet: 4.300.000€
  • Redacció del projecte de l’EDAR de Mataró: 400.000€
  • Reposició i millores del sistema de sanejament: 1.180.000€
  • Inversions de funcionament ordinari: 106.000€

El Consell Comarcal del Maresme presta 37 serveis que es concentren en 3 àrees operatives: Promoció Econòmica i Serveis Educatius, Territori i Medi Ambient i Serveis a les Persones. D’aquestes tres àrees de treball, la que experimenta un increment  més destacat és la de Territori i Medi Ambient que veu augmentat el seu pressupost en un 34,92% com a conseqüència de la previsió d’inversions del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) per l’EDAR d’Arenys i els increments de la gestió de la nova depuradora de Pineda. A més, en els darrers mesos el servei de recollida de residus ha crescut amb la incorporació de Dosrius i Santa Susanna.

Pel que fa a Promoció Econòmica i Serveis Educatius, durant el 2011 tindrà un pressupost inferior al de 2010. Baixarà un 7,42% degut a la reducció de projectes subvencionables per la Generalitat i la Diputació (en els serveis depenents de Promoció Econòmica) i a l’ajustament de diverses partides de transport escolar, beques…. en l’apartat d’Educació.

L’àrea de Serveis a les Persones també tindrà una lleugera reducció pressupostària (1,49%) principalment per la baixada de l’Oficina d’Habitatge que patirà un ajustament de la remuneració de la tramitació de les diverses gestions que s’ofereixen.

Aquestes tres àrees operatives reben el suport administratiu, jurídic, econòmic, informàtic i de comunicació de l’àrea interna de Serveis Generals. Aquesta tindrà un creixement del 3,47%.

El Consell Comarcal del Maresme comptarà el 2011 amb una plantilla de 89 persones que representen el 9,52% del total del pressupost.

El pressupost del CCM per al 2011 s’ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de goven (PSC, CiU i ERC) i del PP i amb l’abstenció d’ICV.

Podeu veure en detall el pressupost del Consell Comarcal del Maresme per a 2011, clicant sobre la imatge: