El Servei d’Atenció LGTBIQ+ (SAI Maresme)

El SAI Maresme és un servei que permet avançar cap a una societat més igualitària que protegeixi qualsevol persona que senti vulnerats els seus drets per raó de la seva orientat sexual, identitat o expressió de gènere.

El Servei d’Atenció Integral LGBTI que ofereix el Consell Comarcal del Maresme està integrat a la Xarxa pública SAI impulsada pel Departament de Treball, Àfers Socials i Família a través de la Direcció General d’Igualtat, en coordinació amb els ens locals de Catalunya. D’aquesta manera es pot garantir plenament l’efectivitat dels drets i de les polítiques LGBTI tot facilitant l’atenció al col·lectiu des del Km0.

En el SAI LGBTI, és on pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació del personal de l’administració i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI.

Les línies d’actuació se centren en:

 • Visibilitzar la diversitat d’identitats de gènere i opcions sexuals
 • Conèixer les realitats de les persones LGBTI del Maresme
 • Treballar per a la prevenció de la discriminació (LGTBIfòbies)
 • Atendre les persones que pateixen o han patit discriminacions per raó d’orientació sexual o identitat de gènere i qualsevol altra consulta que presenti la ciutadania
 • Fomentar i impulsar el desplegament de les polítiques LGBTI a la comarca
 • Formar en la diversitat sexual

El Servei d’Atenció Integral “SAI” dona resposta a la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  S’emmarca en les Polítiques de Gènere, d’Igualtat Home-Dona i les polítiques de Diversitat Sexual i de Gènere per una societat que garanteix la igualtat entre les persones. 

Qui pot utilitzar el servei

Lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, queer, pansesuals, asexuals

Què ofereix el SAI Maresme

Amb la finalitat de protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d’acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals, el SAI Maresme ofereix:

 • Informació i Assessorament legal a les persones que pateixen o hagin patit algun tipus de discriminació.
 • Informació i Assessorament psicològic sobre la diversitat sexual a persones i familiars que ho precisen.
 • Accions de Prevenció i Sensibilització.
 • Tramitació de las demandes administratives per LGTBI.

Professionals del SAI Maresme

 • Psicòloga
 • Advocada
 • Agent d’igualtat