El servei de Meteorologia

La comarca del Maresme, a conseqüència de la seva orografia i la seva proximitat al mar, és un territori molt vulnerable a situacions meteorològiques de risc que ocasionen nombrosos danys materials i, en algunes ocasions, la pèrdua de vides humanes.

Aquestes situacions van des de rierades, passant per temporals de vent i marítim i, fins i tot en algunes ocasions, fred i neu.

Davant d’aquesta peculiaritat el Consell Comarcal del Maresme va crear, el novembre de l’any 1994, el servei de meteorologia de la comarca del Maresme (METEOMAR), amb la finalitat d’alertar als diferents municipis de la comarca davant d’aquestes situacions de risc que la poden afectar.

Amb una xarxa actual de 16 estacions meteorològiques completament automàtiques repartides per tota la comarca dóna cobertura a les necessitats, tant dels ajuntaments que estan adherits al servei com de particulars que necessiten justificar davant les companyies d’assegurances els valors registrats de diferents paràmetres meteorològics.

Tanmateix, aquestes estacions són utilitzades per gestionar el telecontrol de les estacions de bombament d’aigües residuals que hi ha a la comarca.