El tèxtil es reafirma com a motor industrial del Maresme

 

Poc a poc el tèxtil es va recuperant de la crisi, almenys pel que fa a ocupació. Encara falta camí a còrrer per arribar a les dades prèvies a la crisi de 2008, però ja portem 3 anys consecutius de remuntada. Segons recull l’informe sobre la situació laboral de les indústries tèxtils al Maresme, que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l’any passat, contràriament al que va succeir en el conjunt del sector industrial, el tèxtil va registrar un augment de l’ocupació.

Ha estat un creixement lleu, inferior al dels dos anys anteriors. Només va arribar dal 0,58%, però la xifra guanya valor si es contextualitza en el conjunt de la contractació industrial global. Aquesta va registrar números negatius amb una davallada del 5,82%.

Aquests comportaments han fet que el tèxtil guanyi importància dins el sector industrial maresmenc. Les dades de 2016 indiquen que un terç de l’ocupació industrial a la comarca ja la genera el tèxtil (33,38%), un percentatge que en el darrer any ha crescut gairebé un punt.

A més, segons les dades del Registre Mercantil, les indústries tèxtils són les que ocupen el primer lloc a la comarca en termes de facturació (el 13,7% del total). I en el conjunt de la demarcació de Barcelona, la facturació de les empreses maresmenques que desenvolupen aquesta activitat representa el 23,6%.

El sector genera 6.031 llocs de treball, la majoria dels quals (el 84,63%) són assalariats i la resta autònoms. Al llarg de l’any passat la contractació dins el sector va disminuir, però aquest descens es va centrar en la de de caràcter temporal que registra una caiguda del 6,32%, mentre que la indefinida va crèixer un 7,15%.

Pel que fa a l’atur registrat, ha seguit la tendència a la baixa dels anys anteriors. La davallada respecte a 2015 arriba al 12,95% (340 persones desocupades menys). La xifra de persones del sector del tèxtil registrades com a aturades és de 2.286. 

Aquestes dades positives tenen el seu contrapunt en els procediments de regulació d’ocupació. Dels 7 procediments comunicats l’any passat per indússtries maresmenques, 4 van ser  tèxtils ( ubicades a Argentona, Cabrera de Mar, El Masnou i Mataró) i van afectar 490 persones. Les xifres també són negatives quant al nombre de comptes de cotització que han registrat un descens del 0,93%.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desevolupament Local:

 

En la següent infografia resaltem les dades més significatives: