El TSJC dóna la raó al CCM en el contenciós plantejat per l’Ajuntament del Masnou pel trasllat a Mataró dels estudis de Logística Empresarial (EUM)

 


La Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictat sentència favorable al Consell Comarcal del Maresme en el Contenciós-Administratiu plantejat per l’Ajuntament del Masnou a causa de la renúncia del CCM als espais cedits per l’ajuntament perquè s’impartissin al Masnou els estudis de Logística Empresarial que l’EUM va implantar el curs 1999-2000.


El TSJC entén que està plenament justificada la decisió adoptada pel CCM el setembre de 1999 d’impartir aquests estudis a la seu de l’Escola Universitària del Maresme (EUM) de Mataró enlloc de fer-ho a l’edifici del carrer Itàlia 50 del Masnou com preveia el conveni que havien subscrit les dues administracions el 6 de març de 1997. El Consell Comarcal va decidir concentrar el conjunt d’estudis impartits per l’Escola Universitària a Mataró per la necessitat de reduir el dèficit pressupostari de l’EUM i perquè, en el cas concret de Logística Empresarial, la matriculació d’alumnes no havia complert les expectatives (només es van inscriure 15 alumnes quan inicialment se n’havien previst 80). L’ajuntament del Masnou, que es va sentir perjudicat per aquesta renúncia, l’any 1999 va presentar un recurs que ara ha estat desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb la sentència dictada el 21 de juliol de 2003. Amb aquesta ressolució es tanca definitivament el model d’organització universitari de l’EUM anterior a l’any 99 i es refrenden les decissions presses per l’equip de govern del Consell Comarcal a principis de l’anterior mandat amb l’establiment del nou model de funcionament de l’Organisme Autònom.