Els joves de l’IES d’Argentona van a conèixer EL SEMPRE (Servei Municipal de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Argenotna)

El crèdit de síntesi consisteix en un conjunt d´activitats interdisciplinars destinades a comprovar les diferents capacitats i habilitats que els alumnes han anat desenvolupant , en aquest cas concret vers els tema: els ESTUDIS I TREBALLS.


És en aquest sentit, per a conèixer: la formació no reglada existent, el mercat de treball, possibilitats d´inserció, … que els informarà el SEMPRE.

Aproximadament seran uns 125 alumnes que durant tot el dimecres dia 12 de març i per grups assistiran a la xerrada informativa dels serveis de SEMPRE i la visita a les noves instal·lacions.

L´objectiu es donar-nos a conèixer com a punt de referència per aquells joves que, continuïn o no els seus estudis, vulguin ampliar la seva formació professional o cerquin la primera feina.