Els municipis del Maresme ofereixen una renovada formació en lleure

Aprofitant la proximitat de les vacances de Setmana Santa, diversos ajuntaments de la comarca programen cursos de formació en el lleure a través de les àrees de Joventut.{X}

La majoria de cursos comencen aquest mes de març i hi ha oferta de cursos de Monitors/es de lleure infantil i juvenil i també de Directors/es de lleure infantil i juvenil. L’oferta és diversa i està molt repartida pel territori.

A l’Agenda de El Buscador Jove es pot trobar el recull de tots aquests cursos i informació detallada per poder contactar-hi i realitzar les inscripcions.