Estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013.

La Fundació Jaume Bofill ha presentat l’informe de l’Estat de l’Educació a Catalunya. Anuari 2013,  que s’organitza en 4 apartats: els primers capítols estan dedicats als Indicadors sobre l’èxit educatiu a Catalunya on s’analitzen els condicionants d’origen, de sistema i de destí. L’apartat de Mirades sobre l’èxit educatiu analitza quantitativament i qualitativa la situació en què es troben avui en dia els joves en relació a l’educació, la formació i el mercat de treball.{X}
La tercera part centrada en l’Agenda política, comença amb una anàlisi de l’acció de govern entre el 2010 i 2013 en matèria de política educativa, continua amb la valoració de l’abast del canvis que proposa la controvertida LOMCE i finalitza posant el focus en polítiques socioeducatives, de formació i ocupació remarcant la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida. L’últim apartat sobre Recerca i innovació repassa diferents projectes de recerca que s’estan duent a terme i desenvolupa més abastament les tendències internacionals en matèria de polítiques sobre recerca i innovació en educació.

Podeu consultar tot l’informe aquí: