Finalitzen els Plans d’ocupació que han facilitat feina i formació a 63 persones durant 6 mesos

En el marc de polítiques actives d’ocupació impulsades pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) i el Fons Social Europeu, el Consell Comarcal del Maresme ha liderat 2 programes de formació i treball dels quals s’han pogut beneficiar 63 persones en situació d’atur. Durant 6 mesos, aquestes persones han combinat treball i formació dirigida a millorar les seves capacitats d’inserció laboral.

Un dels programes ha anat dirigit a persones en situació d’atur que havien exhaurit la prestació o subsidi per desocupació i l’altre, a persones també aturades, però beneficiàries de la renda mínima d’inserció. Tot i que la contractació s’ha fet des del Consell Comarcal, els treballadors i treballadores han realitzat les seves tasques a 22 ajuntaments del Maresme i al propi CCM on han desenvolupat feines d’auxiliar d’administració i de peons de construcció, jardineria i neteja. Això els ha permès adquirir una pràctica laboral en treballs de caràcter públic i interès social durant un període de sis mesos. A més, han rebut formació professionalitzadora dirigida a millorar la seva ocupabilitat. En concret, 120 hores els auxiliars administratius, 90 hores els peons i 25 hores de formació transversal tots els participants beneficiaris de la renda mínima d’inserció.

Justament, els programes de treball i formació tenen aquest objectiu combinat: facilitar l’accés a la feina tot millorant les competències personals i professionals dels participants per tal que desenvolupin unes habilitats que els permetin estar més preparats per accedir al mercat laboral. 

Un cop finalitzat el contracte de treball, el Consell Comarcal està fent una tasca de prospecció laboral i, de moment, un 35,7% dels participants han trobat feina i 7 persones estan participant en processos de selecció de personal.

Els dos programes que s’han dut a terme al Maresme han estat subvencionats pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, el SOC, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i el Fons Social Europeu.