Formació en l’àmbit de la construcció

Nom de l’entitat Fundació Laboral de la Construcció Sector/especialitat professional Construcció Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció Badalona Nom del centre on s’imparteix Fundación Laboral de la Construcción Adreça Avda. de la Comunitat Europea, 32 Data d’inici 01-03-2019 Data de finalització 20-12-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres Total d’hores Entre 185 i 215 hores Requisits d’accés Ser beneficiari/a de la Garantia Juvenil Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma Termini d’inscripció Mes de març i abril Com s’ha de fer la inscripció? La Fundació Laboral de la Construcció es posarà en contacte amb els interessats/des per citar-los per omplir la inscripció al centre. Documentació a lliurar

– Full d’inscripció a Garantia Juvenil
– Currículum Vitae

Més documentació

Es realitzaran les següents formacions:

Operari Proteccions Col·lectives (185 h)

Marbrista (215 h)

Operari Ferroviari (215 h)

Instal·lador de plaques de guix laminat (215)

Mosso de Magatzem (215 h)

Rehabilitació de Façanes (215 h)