GESTIO COMPATBLE I GESTIO ADMINITRATIVA PER AUDITORIA

Nom de l’entitat Assesform Assessors, SL Enllaç a l’acció ADGD0108 Sector/especialitat professional Administració i Gestió Municipi on es realitza el curs/acció Tordera Nom del centre on s’imparteix Assesform Assessors Adreça C/ Camí Ral, 158 baixos Data d’inici 14-01-2020 Data de finalització 30-09-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) 15:00 a 20:00 de Dilluns a Divendres Total d’hores 630h (550h de formació + 80 de pràctiques) Requisits d’accés Títol original del Batxillerat o FPII (Tècnic especialista). En cas de no tenir aquests estudis es podrà fer una prova d'accés al centre. Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat de Professionalitat Gestió Comptable i Gestió Administrativa per Auditoria Termini d’inscripció 07/01/2020 Com s’ha de fer la inscripció? Per fer la inscripció s’ha de portar la documentació al centre. Documentació a lliurar

– DNI/NIE
– Dardo
– Currículum
– Batxillerat o FPII ( En cas de no tenir aquests estudis es podrà fer una prova d’accés al centre)

Més documentació

És un certificat de professionalitat on es realitzen els següents mòduls:
– Comptabilitat i fiscalitat ( gestió comptable i gestió fiscal)
– Auditoria
– Ofimàtica ( Excel, Acces, Word, Power Point i Internet)
– Pràctiques en empresa