MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

Nom de l’entitat IDFO  (institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/manipulacio-d-aliments/3043 Sector/especialitat professional Industria alimentària Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO  Mataró Adreça Plaça de les Tereses, 17 4a planta Data d’inici 09-03-2020 Data de finalització 16-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns i dimecres de 17:40 a 21:00h Total d’hores 10 Requisits d’accés

Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per desocupats/des

En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma manipulador d'aliments Termini d’inscripció 19-12-19 al 02-03-20 Com s’ha de fer la inscripció?

A través de l’enllaç
https://www.idfo.com/curso/manipulacio-d-aliments/3043
Fes clic a inscriure’s i segueix les indicacions.

Documentació a lliurar

Treballadors en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Adquirir els coneixements bàsics establerts a la manipulació d’aliments i aplicar-los a l’entorn laboral.