GIRA JÓVENES COCA-COLA

Projecte “GIRA Jóvenes”.


Requisits: Tenir entre 16 i 22 anys  en situació de desocupació, abandonament escolar o bé sense titulació de Secundària.


Què ofereix: diferents mòduls o espais d’aprenentatge 

  1. Tallers “CONOCE”: – 10 hores – orientació i preferències vocacionals – Barcelona

  2. Campus GIRA Jóvenes “CONÓCETE”: 4 dies – Madrid

  3. BORSA DE TREBALL i COACHING laboral: 1 dia – què és important per començar a treballar?

  4. GIMNÀS LABORAL: experiències laborals remunerades

  • Es realitzaran tallers d’autoconeixement, espais d’orientació laboral o formativa, dinàmiques de selecció laboral, coaching grupal, etc. Un cop superat aquest primer mòdul els joves podran optar a fer el campus GIRA, que es realitzarà a Madrid. El tercer mòdul es torna a fer a Barcelona i finalment, per al 4t mòdul, se seleccionen alguns joves per fer experiències laborals remunerades en diferents espais o activitats/concerts que s’organitzen des de la Coca-Cola.


 
 


      Interessats contactar amb: 


 


Pau Serra Tenorio
Tècnic d’ocupació local de Barcelona
Creu Roja a Barcelona

c/ Joan d’Àustria, 120-124

08018 Barcelona

+34 93 300 65 65 ext. 30522


pau.serra@creuroja.org 
www.creuroja.org