Històric d’atur al Maresme

A partir del juliol de 2015 apliquem la metodologia del Departament d’empresa i Ocupació per al càlcul de la taxa d’atur. L’adaptació d’aquest mètode per part de la Xarxa d’Observatoris de la província de Barcelona implica un trencament de l’històric de dades publicades en aquest espai. És a dir, les taxes anteriors a juliol de 2015 no són comparables amb les posteriors a aquesta data.


Per veure la metodologia utilitzada, CLIQUEU AQUÍ