Instal·lacions modernes i ecològiques


El Centre d´Atenció d´Animals Domèstics de Companyia (CAAD) del Maresme es troba ubicat en un solar d´uns 4.000 m2 comprat pel Consell Comarcal a la zona de Can Carmany (Argentona). L´espai tancat ocupa uns 3.400 m2 que es distribueixen en: Un edifici principal que alberga l´àrea de recepció-informació-administració, l´àrea de serveis, l´àrea clínica, l´àrea de personal i l´àrea d´emmagatzematge.
-Un pavelló de recepció-exploració dels animals.
-57 boxes per a gossos.
-3 recintes per a gats. Tant els boxes per a gossos com els recintes per a gats disposen de sortides a patis que faciliten que els animals puguin fer exercici. Es tracta d´una construcció que intenta minimitzar el seu impacte mediambiental i paisatgístic. Els materials triats són ecològics i reciclables en la mesura del possible. A més, s´ha tingut en compta l´estalvi energètic i la utilització d´energies renovables. Així, s´han incorporat plaques solars per a la producció d´aigua calenta sanitària i en l´enllumenat s´utilitzaran làmpades de fluorescència d´alt rendiment. A banda d´aquestes mesures d´estalvi energètic, el CAAD Maresme disposa d´una depuradora per al tractament de les aigües procedents de la neteja dels recintes dels animals (orins, excrements, restes de menjar…etc). També s´han incorporat mesures per minimitzar l´impacte acústic que ocasiona un centre d´aquestes característiques.