Un estudi analitza els autònoms del Maresme, un col·lectiu que representa un 18% dels treballadors de la comarca

 


Home, amb una edat mitjana de 46 anys, amb estudis secundaris, satisfet de treballar per a ell mateix, que valora positivament la capacitat de poder decidir com organitzar-se la forma de treball i que li preocupa la cobertura d’una possible incapacitat laboral transitòria. Aquest és, a grans trets, el retrat robot del treballador autònom del Maresme. A la nostra comarca, hi ha 35.600 treballadors per compte pròpia que representen entre el 18% i el 20% del total de la població en edat de treballar. Aquest col·lectiu ha estat analitzat en un estudi encarregat pel Consell Comarcal del Maresme per conèixer més a fons la realitat d’aquest conjunt de treballadors.


L’Anàlisi de la realitat del col·lectiu d’autònoms del Maresme que s’ha presentat a Premià de Mar ha estat un encàrrec del CCM en el marc del Pacte per l’Ocupació del Maresme. Amb aquest treball s’ha volgut conèixer més a fons un col·lectiu que té un important pes econòmic al Maresme. Es tracta d’un col·lectiu molt heterogeni, dispers i amb realitats molt diverses. L’anàlisi s’ha dut a terme a través d’una mostra de 800 treballadors seleccionats a l’atzar i distribuïts proporcionalment en funció de la seva categoria professional i de la població de residència. La primera gran conclusió és que dins dels autònoms hi ha 3 grans col·lectius: el 52% són autònoms que han creat el seu propi lloc de feina i treballen per diverses empreses, el 38% són autònoms-empresari que tenen contractats a altres treballadors i el 10% restant són autònoms que treballen per a una única empresa. L’estudi ha diferenciat geogràficament el Maresme en 3 zones: Baix Maresme, Mataró i àrea d’influència i Alt Maresme i, a banda de fer una descricpió de la realitat dels autònoms, ha recollit les seves demandes i ha presentat unes propostes per tal de poder donar respostes a aquestes peticions. Pel que fa a les demandes, un de cada tres autònoms no espera específicament res de l’administració local, però el 65,4% sí que formula peticions: més ajudes econòmiques directes, assessorament i disposar d’un punt d’informació, formació i pagar menys impostos són les més generalitzades. Hi ha un 86,5% que trobaria útil una oficina específica per autònoms i tot hi estat associats mostren un elevat escepticisme respecte als avantatges que els comporta. Un 70,6% creu que cap entitat representa els seus interessos i l’interlocutor preferit a l’hora de solucionar els dubtes és el gestor. Pel que fa a les propostes d’actuacions, l’estudi en planteja, entre d’altres, la creació de l’oficina d’atenció a l’autònom, la recerca de nous canals d’aproximació a aquest col·lectiu, l’optimització de l’oferta de serveis i recursos als sectors majoritaris i la creació d’un espai on els autònoms puguin disposar d’instal.lacions i espais apropiats per portar la seva empresa. per conèixer amb detall les conclusions de l’estudi 
Cliqueu aquí