El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia ja ha començat a formalitzar adopcions d’animals abandonats

 


Un mes després de la seva inauguració, el Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia ja pot oferir gats i gossos en adopció. De fet, dels 51 animals que han entrat en el Centre, un 14% han estat retornats al seu propietari i un 10% ja han estat adoptats. A aquestes dades s’ha d’afegir la d’un nombre important d’animals que, tot i tenir una persona disposada a adoptar-los, encara no han pogut sortir del Centre perquè no han transcorregut els 20 dies reglamentaris des de la seva acollida per poder ser donats en adopció.


El Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD Maresme) es troba ubicat a Can Carmany d’Argentona (darrera del cementiri). Es tracta d’un servei gestionat pel Consell Comarcal del Maresme, que treballa en xarxa amb 9 centres d’aquests característiques de la província de Barcelona i que a nivell comarcal dóna servei als 18 municipis que hi han firmat un conveni de col·laboració. Per ampliar informació sobre el Centre,  
Cliqueu aquí . La filosofia del Centre va molt més enllà de la recollida i acollida dels animals perduts o abandonats. El principal objectiu és fomentar les adopcions, però aquestes no es poden formalitzar fins que no han passat 20 dies des de l’entrada de l’animal en el Centre. Tenint en compte que el CAAD es va inaugurar el 18 de febrer, les dades assolides en aquest primer mes de funcionament són força satisfactòries. Han entrat 51 animals entre gats i gossos, el 24% dels quals ja n’ha sortit. D’aquests, un 10% corresponen a adopcions ja formalitzades i el 14% a animals perduts que han estat retornats als seus propietaris. A més a més, hi ha gossos que ja tenen persones disposades a acollir-los i que estan esperant que passin els 20 dies reglamentaris per tal de poder formalitzar l’adopció. Tots els animals que es lliuren en adopció han passat tots els controls veterinaris, porten el xip d’identificació i estan vacunats i desparasitats. Per veure els animals que, ara per ara, es troben al CAAD Maresme esperant ser adoptats,  
Cliqueu aquí .