El Consell Comarcal del Maresme ofereix als ajuntaments un servei de neteja de graffits

El graffit pot ser un art, però també un maldecap per als ciutadans i ciutadanes que intenten combatre les pintades que embruten les seves façanes i per a les administracions que veuen, amb preocupació, com certs espais públics dels seus municipis es van degradant a causa de l’anomenada “moda de l’spray”. Per ajudar a erradicar aquest acte incívic, el Consell Comarcal del Maresme ha ofert als ajuntaments un nou servei de neteja de graffits.


El servei de neteja de graffits va ser presentat al Consell d’Alcaldes com una prova pilot que el Consell Comarcal del Maresme posarà en marxa el proper mes de juny en aquells municipis que ho sol·licitin. Es tracta d’un “servei a la carta”, és a dir una proposta adaptable a la realitat i necessitats de cada municipi.

Des del Consell Comarcal del Maresme s’ofereixen els recursos humans i tècnics específics per combatre les pintades amb diferents tècniques: aplicació de pintura, aplicació de producte químic biodegradable (pqb), aplicació de cabal d’aigua i sorra i protecció antigraffit.

Tot i no disposar de dades concretes sobre les zones en les quals han proliferat més les pintades anticíviques, aquest és un fenòmen que, amb més o menys presència, està estès per tot el territori. Cada any les administracions públiques i els particulars han de fer una important despesa econòmica per intentar eliminar les guixades que embruten i degraden les façanes, el mobiliari urbà i els espais públics.