El Consell Comarcal del Maresme redactarà un projecte viari alternatiu a l’actual N-II

 


Les administracions, les forces polítiques i les entitats ciutadanes comparteixen la necessitat de solucionar els problemes de mobilitat de l’actual Nacional II al seu pas per la comarca del Maresme. Les divergències vénen en el moment que es planteja quina seria la millor alternativa. La Comissió de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme ha encarregat al CCM la redacció d’un projecte que proposi el traçat alternatiu que hauria de tenir la Nacional II per tal que l’actual carretera arribi a tenir un caràcter de via urbana i que aquest sigui el màxim consensuat possible amb el territori.


Des de la Comissió de Mobilitat, on hi ha representants de totes les forces polítiques d’àmbit comarcal: CiU, PSC, ERC, PP i ICV, consideren que les actuacions en matèria de mobilitat que es duguin a terme a la comarca haurien de seguir les línies estratègiques que marca el document:  
Posicionament del Consell Comarcal del Maresme sobre la mobilitat i les infrastructures a la comarca del Maresme . En aquest sentit, la Comissió considera que la definició de corredors alternatius a la N-II presentat recentment pel Ministeri de Foment és un projecte millorable. Ha de recollir les veus dels municipis afectats, ha de tenir el mínim impacte possible sobre el territori i sobre l’entorn natural i s’ha d’adaptar a les necessitats actuals i futures de mobilitat de la comarca. Aquestes són les línies mestres en les que es basarà el projecte que redactarà el CCM. D’altra banda, el Consell Comarcal ha demanat una reunió amb el Secretari General de Mobilitat, Manel Nadal, i amb el delegat del Govern de l’Estat a Catalunya, Joan Rangel, per a conèixer en profunditat les infrastructures que ambdues administracions preveuen per al Maresme. La importància que per a la comarca té el tema de la mobilitat es va veure clarament reflectit en el debat sectorial que el Pla Estratègic Maresme 2015 va organitzar i al qual van assistir experts. Les conclusions de la jornada les podeu veure,
Clicant aquí
(és un document Power Point que contè molta informació, per això la seva descàrrega pot ser lenta)