Instruccions per a la presentació de sol·licituds per a les Meses de concertació del “Pla de Governs Locals 2016-2019”

Termini de presentació per ajuntaments: 31 de març de 2016. Per a la resta: 31 de maig

Instruccions per a la presentació de sol·licituds per a les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019″