Comunitat Europea i Consell Comarcal han invertit 210.000 euros en avaluació i prevenció de riscos ambientals al Maresme

 

El Maresme s’ha beneficiat dels fons europeus FEDER per poder tirar endavant el Projecte Bàsic del Pla d’Avaluació, Seguiment i Prevenció de Riscos Ambientals a la comarca que ha incorporat les actuacions de manteniment de les rieres amb més risc d’inundabilitat dutes a terme el 2014 i 2015, millores en el sistema d’avís de prealerta i alerta de les situacions meteorològiques adverses i la redacció d’un Programa de prevenció de riscos ambientals. Les actuacions, projectades pel Consell Comarcal del Maresme, han tingut un cost de 210.000 euros, la meitat dels quals han estat aportats per la Comunitat Europea i la resta pel Consell Comarcal del Maresme.

Un dels signes d’identitat del Maresme són les rieres que solquen la comarca de muntanya a mar. Aquesta particularitat de l’orografia, sumada als episodis d’intenses pluges de curta durada i molt localitzades, s’han convertit en un problema en el moment en què les parts inferiors de les conques s’han ocupat massivament pels nuclis urbans. Les conegudes “rierades” han provocat importants pèrdues materials, i en alguns casos de vides humanes. De fet, el Maresme és la comarca de Catalunya on s’han donat més episodis d’inundació en els darrers 100 anys. 

El projecte de manteniment de les lleres del Maresme és una de les actuacions més destacades del Projecte Bàsic del Pla d’Avaluació, Seguiment i Prevenció de Riscos Ambientals al Maresme que el 2013 va ser presentat pel Consell Comarcal al Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte, a desenvolupar al llarg de 2014 i 2015, va ser aprovat per la Unió Europea de manera que els treballs s’han executat amb cofinançament: 50% fons FEDER, 50% Consell Comarcal.

El Projecte Bàsic, que ara ha finalitzat, ha comportat actuacions concretes en rieres, però també una anàlisi del conjunt de situacions de risc ambiental que generen episodis d’emergència al Maresme (inundacions, ventades i incendis forestals)  i de l’aplicació a la comarca de la normativa de prevenció. El punt de partida va ser la celebració el 2014 de la Jornada Tècnica “Els efectes de la crisi a la gestió dels riscos ambientals des de l’administració local” en el decurs de la qual diferents experts van posar sobre la taula temes relacionats amb la prevenció i gestió del risc ambiental, principalment del manteniment de lleres i dels incendis forestals. Podeu trobar les diferents ponències presentades CLICANT AQUÍ.

En matèria de manteniment de les lleres del Maresme s’han dut a terme tot un seguit d’actuacions per minimitzar els danys per riscos ambientals a la comarca i els riscos d’inundacions en els punts i trams de major risc. En concret, s’ha actuat a:

 •  
  Riera de Cabrils (Cabrils-Vilassar de Mar)
 • Riera de Cabrera (Cabrera de Mar)
 • Riera de Sant Simó (Mataró)
 • Riera de Calella (Calella)
 • Riera de Pineda (Pineda de Mar)
 • Riera de Santa Susanna (Santa Susanna)
 • Riera de Vallmanya (Tordera)
 • Riera de la Fontsanta (Premià de Mar) 
 • Riera del Gorg (Sant Vicenç de Montalt)

Els treballs forestals realitzats s’han adequat a les necessitats de cada tram amb l’objectiu principal d’evitar possibles inundacions tot millorant la capacitat de desaigua. Es poden classificar en les següents tipologies d’actuació:

 • Delimitació de la llera
 • Desbrossada selectiva 
 • Reconfiguració de la morfologia de la llera a les rieres
 • Recollida i retirada de residus 
 • Adequació i sanejament de l’arbrat existent amb eliminació de l’arbrat al·lòcton
 • Eliminació de la vegetació al·lòctona
 • Treballs de manteniment anual 
A banda d’aquestes actuacions específiques, el Consell Comarcal ha millorat el sistema d’avís de les situacions d’alerta i prealerta meteorològica que du a terme Meteomar i ha editat una GUIA DE BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ DE RIERES I PREVENCIÓ D’INUNDACIONS. Com el seu nom indica, la Guia explica tot un seguit d’actuacions a uns costos assumibles que es poden realitzar per evitar les rierades.