INTERMEDIATE ENGLISH CONVERSATION

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/intermediate-english-conversation/3105 Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Arenys de Mar Nom del centre on s’imparteix Edifici Xifré Adreça Carrer d’auterive s/n Data d’inici 05-05-2020 Data de finalització 04-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:00 a 20:30h Total d’hores 25 Requisits d’accés

– Prova de selecció prèvia a l’inici del curs
– Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per persones desocupades.
– En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 10-02-2020 al 30-04-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

En el següent enlaç https://www.idfo.com/curso/intermediate-english-conversation/3105

Documentació a lliurar

treballadors en actiu:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Treballadors en situació d’atur:
– fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència)
– fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Aquest curs et servira per utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys habituals. Poder parlar de temes generals o d'interès personal.