ANGLÈS B.1.A

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/angles-b.1.a/3052 Sector/especialitat professional Idiomes Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró Adreça Plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 05-05-2020 Data de finalització 14-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dimarts i dijous de 18:00 a 21:00h Total d’hores 60 hores Requisits d’accés

– Prova de selecció prèvia a l’inici del curs.
– Curs per a treballadors/es en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En el cas de persones en actiu ES IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Diploma o certificat d’aprofitament Termini d’inscripció Del 10-02-2020 al 28-04-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

En el següent enllaç https://www.idfo.com/curso/angles-b.1.a/3052

Documentació a lliurar Treballadors/es en actiu: – fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència) – fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior Treballadors/es en situació d’atur: – fotocòpia dni per les 2 cares (en vigència) – fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc) – document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral) Més documentació Aquest curs et permetrà utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en la forma oral com escrita.