Jornada informativa sobre la nova llei de violència domèstica

Treballadors i treballadores socials dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants del Maresme han assistit avui a una jornada informativa sobre la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere aprovada pel Congrés de Diputats el 22 de desembre de 2004. La sessió ha estat organitzada pel Servei de Suport als Serveis Socials en Violència Domèstica del Consell Comarcal del Maresme.


Les mesures socials de la nova Llei van entrar en vigor l’1 de gener de 2005 i les novetats judicials es començaran a aplicar el mes de juny d’aquest any. La nova legislació estableix una jurisdicció especial per als delictes de violència de gènere i vol aconseguir una estreta coordinació de tots els agents implicats en el procés, que han de rebre una formació específica per tal que les víctimes puguin ser ateses en tot moment per especialistes en la matèria. És per això que el Servei d’Atenció a Persones Víctimes de Maltractaments del CCM ha considerat oportú organitzar una sessió de familiarització dels treballadors i treballadores socials amb la nova legislació.

Els diferents aspectes de la Llei han estat explicats per Eva Velasco, en representació de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mataró, Gemma Fradera, en representació de l’Associació d’advocats especialistes en violència domèstica THEMIS, i Lluisa González, responsable de la Secretaria de la Dona de Comissions Obreres (CCOO).

Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere