Jornada: L’estratègia Europa 2020 a l’Àrea d’atenció a les persones

18 de març de 2015

JORNADA: L’ESTRATÈGIA EUROPA 2020 A L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES: La inclusió social, la lluita contra la pobresa i la inversió social