Joventut de 4 ajuntaments i el Consell Comarcal del Maresme treballen per convertir els equipaments juvenils en espais més interculturals

 

 
 

24 professionals de joventut i ciutadania del Consell Comarcal del Maresme i dels municipis d’Arenys de Munt, Mataró, Pineda de Mar i Tordera, han iniciat un projecte d’innovació educativa en Espais Joves, per incorporar l’enfocament intercultural. Els professionals participen en un procés de transformació del seu espai, que inclou hores de formació, revisió de la propia pràctica i assessorament especialitzat cap al canvi. L’objectiu d’aquest procés és el de potenciar relacions més igualitàries i vincles de pertinença amb l’entorn social més immediat del propi equipament.

El projecte es planteja a partir l’acció “Eines per a la prevenció de les violències masclistes amb joves“,  i s’ha impulsat pel Servei Comarcal de Joventut junt al Pla d’immigració i ciutadania. Vol capacitar els professionals locals perquè puguin incorporar progressivament i de manera transversal la perspectiva intercultural i entreteixir-la amb la perspectiva de gènere en els diferents espais de treball.

Es tracta de flexibilitzar els propis esquemes mentals i les rutines de funcionament de l’equipament, per incloure metodologies d’organizació i planificació més participatives i atentes a les realitats canviants del jovent. La interculturalitat com a repte suposa canvis tant personals, com institucionals, i això exigeix una metodologia de formació que sigui orientada a la transferència i al canvi. Els serveis locals de joventut de cada ajuntament participant realitzen una anàlisi conjunta sobre el treball amb joves i faran propostes de millora que, un cop consensuades, dibuixaran les actuacions a emprendre en les sessions d’assessorament.

Aquest projecte compta amb el suport i el cofinançament de l’Agència Catalana de Joventut, i hi participen els membres del Col·lectiu i+.